סימסטר א', תשע"ה 2015-2014 

                                           קורס מבוא לתולדות המחול

המרצה: איריס לנה

 irislana1@gmail.com

מטרת הקורס היא להקנות ידע על התיאוריה של אמנות המחול: להכיר תהליכים היסטוריים, להבחין בין סוגות במחול, להכיר יצירות מופת, יוצרים ומבצעים, ולהקנות כלים בסיסיים לחשיבה, ניסוח ודיון באמצעי המבע של אמנות המחול.                                                                                                                                                  הקורס בנוי באופן כרונולוגי ובוחן את אמנות המחול בזיקה לאמנויות אחרות, תוך פרישת הקשרים סוציו-פוליטיים ותרבותיים.                                                                                                                                                    

דרישות הקורס:

  • חובת נוכחות כמקובל בפקולטה
  • הכנה לשיעורים: צפייה ביצירות וקריאת חומר
  • שני מבדקי קריאה על מאמרים
  • הגשת שלוש מטלות בית
  • מבחן סוף סמסטר

מבנה הציון:

 10% הגשת מטלות בית  10% שני מבדקי בקיאות, 80% מבחן סוף סימסטר