בקורס נתוודע למושגים פסיכולוגיים הקשורים לתקשורת בינאישית ולמישורים שונים בה (מודעים ושאינם מודעים, מילוליים ובלתי מילוליים ועוד). נתייחס גם לכשלים בתקשורת ולאפשרות להתמודד עם מצבי מבוי סתום ותקיעות, תוך קישור למצבים שונים מעבודת מנהל/ת מסגרת חינוכית.